Informacje prawne

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego widzę w zakładce FIFO powtórzone transakcje zakupu?

Wynika to z wyliczenia metodą FIFO. Z danej transakcji zakupu nie wszystkie akcje muszą być sprzedane w pojedynczej transakcji sprzedaży.

Korzystam z wielu brokerów, ile PIT-38 muszę złożyć?

Nawet jeżeli korzystamy z więcej niż jednego brokera, wypełniamy tylko jeden sumaryczny PIT-38.

Mam PIT-8C od Polskiego brokera, czy należy dodać go do PIT-38?

W takim przypadku należy przepisać dane z PIT-8C do PIT-38 w pola 20 i 21. Jeśli masz wiele PIT-8C to należy zsumować ich wartości.

W poprzednich latach mam stratę, co mogę z tym zrobić?

Stratę z poprzednich lat możemy wykorzystać jako "tarczę podatkową" przez 5 lat. W roku w którym znów osiągniesz zyski możesz odliczyć stratę z poprzednich lat. Jednorazowo możesz odliczyć stratę z wielu poprzednich lat, ale nie więcej niż 50% wartości każdej z nich. Więcej informacji na stronie Inwestomat.eu

Jaka data brana jest pod uwagę do przeliczeń dywidendy?

Kurs do przeliczenia wypłaconej dywidendy oraz podatku brany jest jako D-1 od dnia wypłacenia środków z dywidendy na konto.

Źródło: Investomat.eu.

Co to jest D-1?

Jest to poprzedni dzień roboczy w Polsce od dnia "D". Według daty "D-1" jest ustalany kurs waluty z NBP który będzie używany do przeliczeń.

Jak ustalany jest dzień rozliczenia transakcji?

Aplikacja domyślnie używa rozliczenia w cyklu T+2: transakcje na giełdzie są rozliczane po 2 dniach roboczych od ich zawarcia. Wynika to z przepisów podatkowych o momentcie powstania przychodu lub kosztu (a ten następuje w chwili przeniesienia własności = rozliczenia transakcji). Jeśli chcesz zobaczyć przeliczenie stosując alternatywny cykl rozliczenia - wybierz inny cykl w menu "Pokaż Opcje Zaawansowane".

Co jeżeli podatek od dywidendy pobrany u źródła jest większy niż 19%

Sytuacja ta występuje np dla spółek MLP (Master Limited Partnership) z USA. W takim przypadku przyjmujemy że podatek do dopłacenia wynosi 0. Nadpłata nad 19% nie obniża jednak podatku z innych dywidend, maksymalna wartość odliczenia od podatku należnego w Polsce wynosi 19%.

Czy mając W8-BEN obniżę podatek od dywideny?

Tak, warto złożyć u brokera formularz W8-BEN jeżeli spełniamy warunki. Jeżeli formularz będzie złożony prawidłowo od części spółek z USA zapłacimy tylko 15% podatku, wyjątek stanowią spółki MLP dla których podatek może wynosić 30% lub 35%

Czemu przy niektórych instumentach wyliczenie jest rozbite na kilka tabelek?

Każde zamknięcie pozycji (np. sprzedaż długiej pozycji) jest wyświetlane w osobnej tabelce.

W górnych wierszach tabelki znajdziesz jedną lub więcej transakcje otwierające (np. KUP 2 - KUP 10 - KUP 3), przedostatni wiersz zawiera jedną transakcję zamykającą (np. SPRZEDAJ 15). Ostatni wiersz zawiera podsumowanie zysków i strat.

W przypadku gdy pozycja nie zostanie całkowicie zamknięta (np. KUP 10 - SPRZEDAJ 5), niesprzedane akcje będą przypisane do następnej transakcji zamykającej.

Dlaczego podatek do odliczenia od dywidend jest mniejszy niz podatek zapłacony?

W Polsce należny podatek od dywidend to bezwględnie 19% sumy przychodów. W przypadku jeżeli zapłaciliśmy więcej podatku (np. 35% dla spółki MLP), maksymalna wartość jaką możemy odliczyć od należnego podatku to 19%. Dlatego jeżeli mamy w portfelu spółki MLP lub spółki z krajów w których podatek od dywidendy jest wyższy niż 19%, wartość zapłaconego podatku będzie wyższa niż wartość podatku do odliczenia (sekcja "Ogółem" w zakładce Dywidendy)

Jak mogę wesprzeć projekt?

Na przykład przez polecanie aplikacji znajomym którzy również korzystają z Exante, Degiro, Etoro, Tastyworks lub IBKR.
Kolejny sposób to przesyłanie pomysłów i uwag, Wasz feedback jest bardzo cenny.
Na dole strony znajduje się przycisk do wsparcia projektu wirtualną kawą.
PodatekGiełdowy.plKup mi kawę
Wersja beta. Wyliczenia mają charakter poglądowy. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku użytkowania aplikacji.
© Copyright 2023 Jan Grzesik. Pozdrowienia z Krakowa